Main-banner

Kontaktné informácie

H B H , a. s.

Sídlo a poštová adresa spoločnosti:
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:316 179 13
DIČ DPH:SK2020440015
Sekretariát:042/432 6334
Fax:042/432 6296
Email:hbh@hbh.sk
kontaktná mapa - Považská Bystrica
A
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
Sídlo (areál Považských strojární)
kontaktná mapa - Bratislava
B
Kopčianska 24
851 01 Bratislava
Prevádzka