Main-banner

Predmetom  je odstránenie havarijného stavu bazéna, výmena nehospodárnych a nefunkčných častí technologií a nový antikorový plavecký bazén s rozmermi 25,02x12x1,35-1,8m. Objekt Centrum univerzitného športu SPU slúži na športové aktivity študentov SPU. Existujúci bazén bude nahradený novou vodotesnou konštrukciou nerezového bazéna, so šiestimi plaveckými dráhami. Je navrhovaná nová železobetónová stropná konštrukcia technologickej chodby okolo bazéna. Nová úroveň podlahy v bazénovej hale bude o 100 mm vyššie oproti pôvodnej, z dôvodu novej konštrukcie podlahy s podlahovým vykurovaním a odvodnenia podlahy okolo bazéna. Na prízemí je navrhovaná nová strojovňa vzduchotechniky a sklad chémie. V suteréne je navrhovaná nová miestnosť pre bazénovú technólogiu spojením dvoch miestností.

Fotogaléria