Main-banner

Bioplynové stanice

Realizácia 12 - tich Bioplynových staníc predovšetkým v rozsahu:

- spodná stavba

- izolácie , drenáže

- požiarna nádrž

- výkopové práce

- komunikácie, chodníky

- nádž hydrolýzy

- nádž fugátu

Objednávateľ:

IMAO electric, s.r.o. , 018 22 Ďurďové 54

Termín realizácie:

2012-2013

 

Fotogaléria