Main-banner

 

Bytový dom MIRADOR – ul. J. Stanislava Bratislava – Karlová Ves

Realizácia novostavby bytového domu v rozsahu:

- železobetónové konštrukcie stavby

- hydroizolácia spodnej stavby

- 2 podzemné podlažia

- 8 nadzemných podlaží

 

Objednávateľ:      

VenCorp Development, s.r.o., Štúrova 14, 811 02 Bratislava

Termín realizácie:

08.2013 - 03.2014

Fotogaléria