Main-banner

Prestavba a dostavba výrobného závodu HANIL E-HWA Slovakia v Považskej Bystrici

Konštrukčné riešenie:

  • rekonštrukcia výrobnej haly a administratívnej budovy
  • prístavba výrobnej haly
  • spevnené plochy a komunikácie
  • nakladacie rampy
  • prístrešky pre skladovanie materiálo

Fotogaléria