Main-banner

HOTEL REPISKÁ - REKONŠTRUKCIA BAZÉNOVEJ HALY

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia bazénovej haly vrátane prístavby terasy a to predovšetkým tieto práce:

- odkop terénu pre prístavbu bazénu

- búracie práce pôvodných konštrukcií

- oceľová konštrukcia vrátane zastrešenia

- hliníkové výplne terasy

- nové omietky a potery

- hydroizolácia systémom Schomburg

- obklady a dlažby Agrob Buchtal

- podhľady Aquapanel

- sklenené bezpečnostné zábradlia

- maľby a nátery

- spätný zásyp terénu do pôvodného stavu

Objednávateľ:      

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

Termín realizácie:  

2013

 

Fotogaléria