Main-banner

Integrovaný projekt Rybej farmy a skleníkového hospodárstva – areál  hlavného závodu ŤÚ Baňa Handlová

·         Projekt   rieši výstavbu  Integrovaného projektu rybej farmy a skleníkového hospodárstva -  zloženého z  troch prevádzkových celkov   -  1. Rybia  farma – chov rýb,  2. Spracovanie  rýb, 3.  Skleníkového hospodárstvo  - spolu s komunikáciami a  inžinierskymi sieťami. Územie pre výstavbu je súčasťou priemyselného areálu ,  nachádza sa  v južnej časti hlavného závodu ŤU Baňa Handlová.

Chov rýb – rieši chov rýb – Kláriusa Panafrickeho (Clarius Gariepinus) „Sumček africký“ v uzavretých halových priestoroch v recirkulačno aquakultúrnom systéme – RAS – ODS Flow systém , ktorý je založený na najnovších výskumoch uskutočnených v oblasti intenzívneho chovu rýb. Dôležitým faktorom v chove je využitie vodohospodárskeho a tepelno-energetického potenciálu banských vôd využiteľného transformáciou pomocou tepelných čerpadiel.

Spracovanie rýb – rieši spracovanie a ekonomické zhodnotenie produkcie z chovu rýb v samostatnom prevádzkovom celku s dodržaním všetkých veterinárno hygienických podmienok.

Prevádzkovo na  spracovanie rýb nadväzuje objekt granulácie - na spracovanie nevyužitých častí rýb – odrezkov z rýb.

Skleníkové hospodárstvo – rieši pestovanie plodín v dvoch objektoch skleníkov na  samostatných terénnych úrovniach v nadväznosti na využitie vodohospodárskeho a tepelno-energetického potenciálu banských vôd.

Plošne je novo navrhovaný projekt odčlenený od prevádzok bane Handlová – čím sa vytvorí samostatný areál.

Konštrukčné riešenie:

  • založenie na železobetónových pilótach v zložitých základových pomeroch poddolovaného územia
  • monolitické vodonepriepustné železobetónové nádrže pre chov rýb
  • oceľové rámové nosné konštrukcie hál
  • opláštenia zo sedvičových panelov
  • rekonštrukcie jestvujúcich objektov

Objednávateľ
AGRO RYBIA FARMA s.r.o. ul. Štrajková 1, 972 51 Handlová

Termín realizácie
04/2014 – 04/2015

 

Fotogaléria