Main-banner

Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava – prístavba bazéna – DDS Gaudeamus, Mokrohájska 3, Bratislave

Nová bazénová hala realizovaná z ľahkej oceľovej konštrukcie opláštená fasádnym systémom z tepelnoizolačných panelov Kingspan, kde sa striedajú plné panely s panelmi so stĺpovými oknami. Vo veľkopriestore bazénovej haly sa nachádza plavecký bazén 25x16m a malý relaxačný bazén 3x4m. Zázemie bazéna tvoria priestory šatní s hygienickým vybavením. Technické zázemie tvorí strojovňa technológie bazéna, strojovňa vzduchotechniky a plynová kotolňa.

Fotogaléria