Main-banner

Letné kúpalisko

Projekt rieši výstavbu nového letného kúpaliska v Novej Dubnici.

Predmetom realizácie sú nasledovné stavebné objekty:

  • hlavný bazén

  • bazén s atrakciami

  • detský bazén

Objednávateľ: 

Nová Dubnica Invest, s.r.o., Topoľová 781, 018 51 Nová Dubnica

Termín realizácie:

3/2017 – 06/2017

Fotogaléria