Main-banner

Oprava strechy gymnázia v Považskej Bystrici

Projekt rieši opravu strechy gymnázia v Považskej Bystrici - havarijný stav. 

Objednávateľ:

Gymnázium Považská Bystrica

Školská 234/8, 017 01, Považská Bystrica

Termín realizácie:

2/2021 - 3/2021

Fotogaléria