Main-banner

Paroplynový zdroj – Považská Bystrica, PC1 - Elektráreň

Rekonštrukcia objektov výrobného bloku (horúcovodnej strojovne, kotolne, rozvodne), základov pre technologické zariadenia (turbín, kotlov, skidov, jímok, ...), inžinierskych sietí a spevnených plôch.

Konštrukčné riešenie:

  • kompletná rekonštrukcia interiéru budov, výmena rozvodov
  • rekonštrukcia fasády, strechy
  • stavebné úpravy potrebné pre osadenie strojných zariadení
  • nové základy a objekty pre technológiu
  • spevnené plochy (cemento-betónové kryty)
  • oplotenie areálu

Objednávateľ
GG Therm, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Termín realizácie
12/2009 – 3/2011 (I.etapa)
08/2010 – 08/2011 (II.etapa)

 

Fotogaléria