Main-banner

Plavecký bazén Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Projekt rieši rekonštrukciu plaveckého bazéna na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Objednávateľ: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43, Bratislava

Termín realizácie:

6/2018 – 9/2018

Fotogaléria