Main-banner

Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici

Projekt rieši prestavbu Považskej knižnice v Považskej Bystrici. 

Objednávateľ:

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Ulica Štúrova 41/14, 017 45, Považská Bystrica

Termín realizácie:

08/2019 - 07/2020

Fotogaléria