Main-banner

Odizolovanie suterénu a stavebné úpravy projektu

Projekt rieši stavebné úpravy a odizolovanie suterénu knižnice v Považskej Bystrici.

Objednávateľ:

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Ulica Štúrova 41/14, 017 45, Považská Bystrica

Termín realizácie:

05/2021 - 09/2021

Fotogaléria