Main-banner

PPC Energy Bratislava - Prestavba existujúceho zdroja

          Predmetom tohto projektu je rozšírenie existujúceho zdroja na kogeneračnú jednotku. Horúcovodný kotol s integrovaným parovodným okruhom umožní transformáciu energie spalín na využiteľné teplo vo forme horúcej vody a pary.

S rozšírením existujúceho zdroja súvisia nasledovné stavebné objekty:

  • základy a nosná konštrukcia pre kotol
  • strojovňa čerpadiel
  • základ pre zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu
  • rozvodňa
  • potrubné a káblové mosty
  • preložky a búracie práce
  • spevnené plochy a úprava terénu
  • elektrická požiarna signalizácia
  • slaboprúdové rozvody
  • uzemnenie
  • kanalizácia dažďová

Objednávateľ: 

ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 80 Levice

Termín realizácie:

od 05/2015 - 11/2015

 

 

 

Fotogaléria