Main-banner

PPC Energy Bratislava - Prestavba existujúceho zdroja

          Predmetom tohto projektu je rozšírenie existujúceho zdroja na kogeneračnú jednotku. Horúcovodný kotol s integrovaným parovodným okruhom umožní transformáciu energie spalín na využiteľné teplo vo forme horúcej vody a pary.

S rozšírením existujúceho zdroja súvisia nasledovné stavebné objekty:

 • základy a nosná konštrukcia pre kotol
 • strojovňa čerpadiel
 • základ pre zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu
 • rozvodňa
 • potrubné a káblové mosty
 • preložky a búracie práce
 • spevnené plochy a úprava terénu
 • elektrická požiarna signalizácia
 • slaboprúdové rozvody
 • uzemnenie
 • kanalizácia dažďová

Objednávateľ: 

ISTROENERGO GROUP, a.s., Rozmarínová 4, 934 80 Levice

Termín realizácie:

od 05/2015 - 11/2015

 

 

 

Fotogaléria