Main-banner

Prevádzková budova, Lodenica Liptovský Mikuláš – I.etapa

Novostavba prevádzkovej budovy, ktorej funkčné využitie je: šatne a sociálne zariadenia pre športovcov, rehabilitačné priestory, boxy na uskladnenie lodí, kancelárske priestory so zasadačkou, komentátorské stanoviská, tribúny pre divákov.

Konštrukčné riešenie:

  • zvislé nosné konštrukcie murované z tehál, železobetónové stĺpy,
  • vodorovné nosné konštrukcie – spojité krížom armované železobetónové dosky,
  • výplne otvorov – plastové okná, plastové zasklené steny,
  • prekrytie tribún je riešené nosným systémom z oceľových rámov medzi ktorými je výplň z lexanu vzopätého do oblúkov.

Objednávateľ
Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica

Termín realizácie
05/2010 – 07/2011 (I.etapa)

 

Fotogaléria