Main-banner

Protipožiarna a protipovodňová vodná nádrž Ďurďové

Projekt rieši výstavbu novej protipožiarnej a protipovodňovej vodnej nádrže nad severným okrajom obce Ďurďové. Vodná nádrž bude zadržiavať zrážkové vody počas topenia snehu a nadmerné dažďové zrážky stekajúce z okolitých svahov do bezmenného toku. Nádrž bude slúžiť na akumuláciu vody, ktorá môže byť použitá v prípade požiaru. 

Objednávateľ: 

OSMONT elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01, Považská Bystrica

Termín realizácie:

7/2017 – 9/2017

Fotogaléria