Main-banner

Rekonštrukcia horúcovodnej plynovej kotolne v areáli Snina Energy

 

Rekonštrukcia objektu horúcovodnej plynovej kotolne zahŕňa predovšetkým:

- demolačné a búracie práce,

- stavebné práce,

- výkopové práce,

- likvidácia stavebného a iného odpadu, 

- rekultivačné práce,

 

Objednávateľ:

TENERGO Slovensko, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Termín realizácie:  

11.2013 - 03.2014

Fotogaléria