Main-banner

Rekonštrukcia objektov VL4 spoločnosti PSL, a.s. v Považskej Bystrici

Konštrukčné riešenie:

  • rekonštrukcia administratívnej budovy
  • rekonštrukcia výrobných hál 1 a 3
  • základy pod stroje
  • veľko-rozmerové základy pre chemicko-tepelné spracovanie v hale 2

Fotogaléria