Main-banner

Rekonštrukcia objektov VL5 spoločnosti PSL, a.s. v Považskej Bystrici

Konštrukčné riešenie:

  • rekonštrukcia administratívnej budovy
  • rekonštrukcia trafostanice a rozvodne
  • komunikácie a spevnené plochy

Fotogaléria