Main-banner

Rekonštrukcia školského bazéna v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Projekt rieši rekonštrukciu školského bazéna v ZŠ A.Dubčeka v Karlovej Vsi.

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Námestie sv. Františka 8, 842 62, Bratislava

Termín realizácie:

10/2018 - 07/2019

 

Fotogaléria