Main-banner

Rekonštrukcia ubytovne spoločnosti Hornonitrianske bane, a.s. v Prievidzi

Rekonštrukcia desaťpodlažnej ubytovne, v rámci ktorej sa realizovala výmena okien a balkónových dverí, zateplenie a obklad obvodového plášťa, nový strešný plášť, výmena schodiskovej zasklenej steny za systémovú hliníkovú zasklenú stenu, prestavba vstupu a vstup pre imobilných, výmena výťahov, opláštenie oceľovej konštrukcie výťahovej šachty, nové povrchy stien a stropov, nové obklady a dlažby.

Fotogaléria