Main-banner

Výrobná hala VL6 a VL7 spoločnosti PSL, a.s. v Považskej Bystrici

Konštrukčné riešenie:

  • výrobná hala s lakovňou
  • sociálno-administratívny vstavok výrobnej haly
  • administratívna budova
  • komunikácie a spevnené plochy
  • oplotenie

Fotogaléria