Main-banner

Weinberg za bastiónmi

Projekt rieši výstavbu rodinných domov v meste Svätý Jur. Dielo sa člení na rodinné domy, garáže, úpravu oplotenia, prípojky inžinierskych sietí, prípojky plynu, úpravu hradobnej priekopy, verejný vodovod a prípojky vody, splaškovú kanalizáciu. 

 

Objednávateľ:

MARTINÁK, s.r.o.

Ružinovská 5, 821 01, Bratislava

Termín realizácie:

4/2021 - 6/2022

Fotogaléria