Main-banner

Základňa technickej infraštruktúry pre Dopravný podnik Bratislava

Konštrukčné riešenie:

  • dopravná infraštruktúra – cestné motorové vozidlá
  • dopravná infraštruktúra – koľajové trate
  • spevnené plochy a sadovnícke úpravy
  • prípojky inžinierskych sietí
  • dodávka a montáž technologických zariadení

Fotogaléria