Main-banner

Zariadenie pre seniorov - LOKCA

Projekt rieši výstavbu nového zariadenia pre seniorov s celoročným a ambulantným pobytom.

Objednávateľ: 

JHS s.r.o. 

Sládkovičova 10, 036 01, Martin

Termín realizácie:

4/2018 – 3/2019

Fotogaléria