Oprava bazénovej haly Trnava

Návrh  počíta s rekonštrukciou oboch bazénov, ako plaveckého /dľžka 25 m/ tak aj tréningového. Do oboch sa počíta so vsunutím  bazéna z nerezového  materiálu.Navrhuje sa komplexná nová technológia všetkých prevádzkových zariadení na ekonomickú prevádzku.Po vybúraní všetkých konštrukcií , inštalácií a pôvodných zariadení sa začnú realizovať nové  konštrukcie. Zrealizujú sa nové stropné dosky okolo bazénov. Zrealizuje sa betónový veniec pod hliníkovú vonkajšiu stenu, aby sa uzatvorila stavba. V tom istom čase sa zrealizuje aj nová strešná konštrukcia, aby sa zamedzilo zatekaniu do novozrealizovaných stavebných častí.