Main-banner

Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania - stavebné práce SOŠ strojnícka

Projekt rieši stavebné práce na SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici. 

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01, Trenčín

Termín realizácie:

4/2021 - 9/2021

Fotogaléria