Kontakt

Kontaktné informácie

H B H , a. s.

Sídlo a poštová adresa spoločnosti:
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO:316 179 13
DIČ DPH:SK2020440015
Sekretariát:042/432 6334
Fax:042/432 6296
Email:hbh@hbh.sk

Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica Sídlo
sídlo (areál Považských strojární)

Kopčianska 24
851 01 Bratislava
Prevádzka

Ing. Igor Strempek
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Asistentka generálneho riaditeľa
Ing. Andrea Jakúbeková
hbh@hbh.sk
+421 915 821 088

Personálne oddelenie
Ing. Katarína Augustínová
augustinova@hbh.sk
+421 915 845 285

Ekonomický úsek
Ing. Jana Šponiarová
hlavnyuctovnik@hbh.sk
+421 915 821 001

Výrobno-technický námestník
Ing. Peter Štofaňák
stofanak@hbh.sk
+421 915 845 297

Technická príprava výroby

Ing. Viliam Novosád
novosad@hbh.sk
+421 915 821 090

Peter Remenec
remenec@hbh.sk
+421 915 821 025

Marianna Poláčková
polackova@hbh.sk
+421 915 821 008

Natália Svítková
svitkova@hbh.sk
+421 915 845 295

Doprava
Fero Mešo
+421 915 821 060

Správa majetku:
Štefan Meri
+421 915 821 039

Vedúci zásobovania

Ing. Jozef Baroš
baros@hbh.sk
+421 915 821 040

Stavbyvedúci

Ján Faciník
facinik@hbh.sk
+421 915 821 044

Peter Jandzík
jandzik@hbh.sk
+421 915 821 027

Miroslav Tichý
tichy@hbh.sk
+421 915 821 029

Ľuboš Viater
viater@hbh.sk
+421 915 821 024