Kontakt

Kontaktné informácie

H B H , a. s.

Sídlo a poštová adresa spoločnosti:
Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 316 179 13
DIČ DPH: SK2020440015
Sekretariát: 042/432 6334
Email: hbh@hbh.sk

Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica Sídlo
sídlo (areál Považských strojární)

Kopčianska 24
851 01 Bratislava
Prevádzka

Ing. Igor Strempek
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Asistentka generálneho riaditeľa
Ing. Andrea Jakúbeková
hbh@hbh.sk
042/4326 334

Výrobný riaditeľ
Ing. Peter Štofaňák
stofanak@hbh.sk
+421 915 845 297

Technická príprava výroby

Ing. Viliam Novosad
novosad@hbh.sk
+421 915 821 090

Doprava
František Mešo
+421 915 821 060

Správa majetku
Štefan Méri
+421 915 821 039

Obchodný riaditeľ

Ing. Jozef Baroš
baros@hbh.sk
+421 915 821 040