O nás

Akciová spoločnosť H B H , a.s., Považská Bystrica vznikla v roku 1990. Patrí k stredne veľkým stavebným firmám a pôsobí nielen v regióne Považia, ale na celom území Slovenskej republiky.

Hlavným predmetom činnosti je výstavba a rekonštrukcia polyfunkčných a bytových stavieb, administratívnych stavieb, stavieb občianskej vybavenosti, priemyselných stavieb a inžinierskych stavieb.

Spoločnosť zamestnáva priemerne 50 zamestnancov odborne spôsobilých v jednotlivých profesiách a činnostiach. Vlastníme dopravné prostriedky, mechanizmy a technologické zariadenia zabezpečujúce sebestačnosť pri realizácii aj náročných projektov. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu vykonaných prác, seriózny prístup k uspokojovaniu požiadaviek investora.

V uplynulom období naša spoločnosť s pomocou príspevku z Európskeho sociálneho fondu realizovala projekt „Rozvoj zručností a podpora adaptability zamestnancov spoločnosti H B H , a.s. s cieľom udržania ich zamestnateľnosti“.

viac …

Dňa 12. mája 2023 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti H B H , a.s. . Výsledky hlasovania sú prístupné k nahliadnutiu tu.