Main-banner

Plavecký bazén Rosnička

Projekt rieši rekonštrukciu plaveckého bazéna v mestskej časti Dúbravka v Bratislave.

Objednávateľ: 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky (STARZ)

Junácka 4, 831 04, Bratislava

Termín realizácie:

9/2017 – 4/2018

Fotogaléria