Bytový dom v Papradne

Novostavba – 16 bytových jednotiek