Oprava budovy – Rača 143 v Bratislave

Konštrukčné riešenie:

  • oprava balkónov, výmena klampiarskych konštrukcií, rekonštrukcia zábradlí
  • výmena okien a balkónových dverí
  • kontaktný zatepľovací systém