Polyfunkčný dom Gaudí na Bazovej ul. v Bratislave

Novostavba polyfunkčného domu s dvoma pozemnými podlažiami garáží a ôsmimi nadzemnými podlažiami, na ktorých sa nachádzajú obchodné priestory a administratívne priestory a 70 nadštandardných bytov.

Zvislú nosnú konštrukciu tvorí kombinovaný nosný systém železobetónových stĺpov a stien. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové dosky. Objekt je zastrešený plochou pochôdznou strechou, nad garážami je vegetačná strecha. Fasáda je zateplená doskami z minerálnej vlny s tehlovým alebo gresovým obkladom.

Objekt je vybavený vlastnou plynovou kotolňou a strojovňou chladu.

Stavba bola nominovaná na Fasádu roka a Stavbu roka 2009, kde sa v kategórii Cena verejnosti umiestnila na 2.mieste.