Bytový komplex Malý Dunaj III, Kazanská ul., Bratislava

Novostavba desaťpodlažného bytového komplexu s dvomi podzemnými a ôsmymi nadzemnými podlažiami. V podzemných podlažiach sú riešené parkovacie státia, nadzemnú časť tvoria dva solitérne objekty A a B vyhradené na bývanie (celkom 84 bytových jednotiek od 42,5 do 96,0 m2).

Konštrukčné riešenie:

  • zvislé a vodorovné nosné konštrukcie z monolitického železobetónu,
  • výplňové murivo a priečky murované z tehál
  • výplne otvorov – plastové okná, hliníkové okná a zasklené steny
  • ploché strechy s obráteným poradím vrstiev, hydroizolácia na báze PVC

Objednávateľ
PENZIÓN, stavebné družstvo, Piešťany

Termín realizácie
11/2010 – 01/2012 (I.etapa)

01/2013 – 03/2014 (II.etapa)

Aktuálny priebeh výstavby
http://md3-cam.dyndns.org:8080/axis-cgi/jpg/image.cgi