Bytový dom MIRADOR – ul. J. Stanislava Bratislava – Karlová Ves

Realizácia novostavby bytového domu v rozsahu:

– železobetónové konštrukcie stavby

– hydroizolácia spodnej stavby

– 2 podzemné podlažia

– 8 nadzemných podlaží

Objednávateľ:

VenCorp Development, s.r.o., Štúrova 14, 811 02 Bratislava

Termín realizácie:

08.2013 – 03.2014