Plavecký bazén Stavebnej Fakulty STU v Bratislave

Pri rekonštrukcií bola vykonaná demontáž, odvoz a likvidácia pôvodného technologického zariadenia, stavebné úpravy vo vyrovnávacej nádrži, inštalácia novej bazénovej technológie, realizácia monitorovacieho systému a i.

Objednávateľ 

STU v Bratislave

Termín

04/2018