Plavecký bazén Rosnička

Rekonštrukcia jestvujúceho plaveckého bazéna. Vybúranie pôvodného 50 m plaveckého bazéna, vrátanie odstránenia podložia. Osadenie nového telesa 50 m bazéna z vodostavebného železobetónu s doplnkovou vonkajšou hydroizoláciou a i. Taktiež boli v rámci rekonštrukcie dodané a inštalované lavičky z exotického dreva v kombinácií s eloxovaným hliníkom.

Objednávateľ 

STARZ

Termín

Koniec 05/2018