Bytový súbor AHOJ, Sliačska ulica, Bratislava – Nové Mesto

Novostavba bytového súboru pozostávajúca z troch samostatným veží so spoločným vnútroblokom a dvoma podzemnými podlažiami s parkovacími miestami.

Bytový dom  A – 67 bytov

 •  2 podzemné podlažia a 8 nadzemných podlaží
 •  rozmery objektu 36,5m x 19,9m

Bytový dom  B – 76 bytov

 •  2 podzemné podlažia a 6 nadzemných podlaží
 •  rozmery objektu 45,5m x 21,4m

Bytový dom  C – 52 bytov

 •   2 podzemné podlažia a 7 nadzemných podlaží
 •   rozmery objektu 30,5m x 21,4m

Konštrukčné riešenie:

 •   nosná konštrukcia objektu je koncipovaná ako monoliticky železobetónový skelet, doplnený                             železobetónovými stužujúcimi a murovanými výplňovými (nosnými) stenami
 •   železobetónová základová doska založená na železobetónových pilótach
 •   výplne otvorov – plastové a hliníkové , trojsklo
 •   fasáda zateplená z EPS a minerálnej vlny
 •   strechy – fóliové a vegetačné na vnútrobloku

Objednávateľ:

AHOJ DEVELOPMENT s.r.o. , Račianska 71, 831 02 Bratislava

Termín realizácie:

02/2019 – 12/2020