Odstránenie havarijnej situácie Školský bazén ZŠ A. Dubčeka

Účelom bolo odstránenie hlavných príčin nefunkčnosti – havarijnej situácie školského bazéna. Úlohou bolo vybúranie betónových stien vo vyrovnávajúcej nádrží a stropu a nahradenie novou stropnou doskou a výmenou bazénovej technológie.

Objednávateľ 

Mestská časť Bratislava Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Termín

Koniec 08/2019