Prestavba objektu Považskej knižnice v Považskej Bystrici

Predmetom realizácie boli stavebné práce a elektroinštalačné práce, hlavne : rekonštrukcia strechy s výmenou krovu a krytiny, prestavba podkrovného priestoru na kancelárie, oprava exteriéru – fasády, vybudovanie nového vstupu do objektu, inštalácia klimatizácie do nadzemných podlaží a vzduchotechniky v suteréne objektu, rekonštrukcia silnoprúdových rozvodov a osvetlenia na LED, vnútorné omietky, plávajúce podlahy.

Objednávateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Termín

08/2020