Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania SOŠ strojnícka Považská Bystrica

Predmetom realizácie boli stavebné práce: rekonštrukcia strechy, nový fasádny náter, realizácia rozvodov, elektroinštalačné a montážne práce, montáž strešných skladieb, kompletne nové vybudované šatne a sprchy.

Objednávateľ 

SOŠ Strojnícka

Termín

01/2022