Novostavba bytových domov Lomnická ulica, Nitra – Chrenová

Projekt rieši výstavbu nových bytových domov na Lomnickej ulici v Nitre – Chrenová.

Realizácia novostavby bytového domu v rozsahu:

  • Príprava územia
  • Bytový dom sekcia A
  • Bytový dom sekcia B
  • Verejné osvetlenie
  • Prípojka plynu
  • Prípojka vody
  • Požiarna nádrž
  • Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia
  • Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ:

Zipcity Nitra spol. s.r.o.

Chrenovská 22, 949 01, Nitra

Termín realizácie:

07/2018 – 04/2020