Kotolňa Nováky – Laskár

Stavba je nový zdroj OZE zdroj tepla pre mesto  Nováky, ktorý sčasti nahradil existujúci zdroj ENO Nováky. Jeho základnou funkciou je v mimo vykurovacom období pokrytie záložnej výroby tepla v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku teplej vody do systému CZT.

Objednávateľ

KOOR  s.r.o.

Termín 

04/2023