Kotolňa Prievidza

Cieľom projektu bolo vytvorenie nového a špičkového záložného zdroja v Prievidzi, ktorý zabezpečí v plnom rozsahu pokrytie výroby tepla nevyhnutnom pre požadovanú dodávku horúcej vody do horúcovodnej časti CZT pre PTH a.s. Prievidza.

Objednávateľ

Prievidzké tepelné hospodárstvo a.s.

Termín 

Začiatok 05/2022

Koniec 06/2023