Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Predmetom projektu bolo nahradenie existujúceho bazéna novou vodotesnou konštrukciou nerezového bazéna s rozmermi 25,02 x 12 m, hĺbka bazéna bude 1,35 až 1,8 m so šiestimi plaveckými dráhami. Taktiež bola navrhnutá nová železobetónová stropná konštrukcia technologickej chodby okolo bazéna. Úroveň podlahy v bazénovej hale sa zvýšila o 100 mm oproti pôvodnej

Objednávateľ

SPU v Nitre

Termín

Koniec 06/2023