Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva MTF STU Trnava

Cieľom tohto projektu bolo zrekonštruovať bazénovú halu, technické priestory a príslušenstvá MTF STU Trnava.

Objednávateľ

STU v Bratislave

Termín 

Koniec 08/2023