Modernizácia SOŠ stavebná Považská Bystrica

Predmetom realizácie boli stavebné práce hlavne: modernizácia fasády budovy, klampiarske prvky, rekonštrukcia sociálneho zázemia, šatní, učební, chodieb, schodísk a vybudovanie novej autodielne, nové obklady a dlažby, maliarske práce, dodanie a namontovanie kontaktného zatepľovacieho systému na budove.

Objednávateľ 

Trenčiansky samosprávny kraj

Termín

Koniec 10/2023