Kotolňa Cígeľ

Pri projekte sa vykonávala realizácia základovej konštrukcie a prístavba kotolne a taktiež príprava a realizácia plochy pod solárnymi panelmi pre vybudovanie nového základného zdroja tepla v Bani Cígeľ pre mesto Prievidza – tepelné čerpadla a solárny systém.

Objednávateľ 

VSE Solutions s.r.o.

Termín 

Začiatok 06/2023

Koniec 11/2023