Rekonštrukcia letného kúpaliska Púchov

Rekonštrukcia nekrytého plaveckého bazéna na letnom kúpalisku v Púchove. Súčasťou rekonštrukcie je zvýšenie dna jestvujúceho plaveckého bazéna o rozmeroch 21 x 50 m a položenie novej bazénovej fólie s výstužnou vložkou

Objednávateľ

Púchov

Termín

Začiatok 10/2023

Koniec  06/2024